logo MDK

Zhodnocení projektu, našeho již druhého ročníku spolupráce :)

27. 6. 2019

Celkový projekt jsme si s dětmi rozdělili do několika venkovních projektových dnů a do několika hodin výuky ve třídě, v rámci kterých jsme se snažili zjistit co nejvíce o prostředí, ve kterém se naše škola nachází. Děti si vytvořily skupinky napříč ročníky (2., 4. a 5.třída) a vyzkoušely si kromě bádání ohledně mikroklimatu i vrstevnické učení 🙂 Všechny třídy nám i díky skvělým pomůckám ukázaly velké nadšení pro badatelskou činnost.

Posuzovali jsme prašnost okolí školy, vytíženost ulic dopravními prostředky i stupeň zeleně v našem nejbližším parku, na Letné. Bádali a zkoumali jsme hlavně v terénu a výstupy poté zpracovávali ve skupinkách ve třídě. První den jsme si vytipovali několik lokalit, podle nás velmi zatížených dopravní situací, kde jsme sledovali počty aut, autobusů i frekvenci a vytíženost a instalovali Petriho misky s krémem na zachytávání prachu z ovzduší. Společně poté děti zhodnotily situaci a díky analýze si uvědomily, jak si kolikrát my sami životní prostředí velmi zbytečně znečišťujeme, že nejvíce aut jezdí obsazených jen řidičem, autobusy jezdí poloprázdné a jakou úlohu v tomto všem hraje i počasí a klima. Naším dalším úkolem bylo posouzení stupně škodlivin, které se díky těmto lokalitám dostávají do ovzduší. Díky tomu jsme se naučili i spoustu nových pojmů a definic, jako je emise, imise apod. Další dny jsme pojali přírodovědnou formou. V rámci několika hodin v parku na Letné jsme zkoumali lišejníky a zprostředkovaně se naučili mnoho i o bioindikátorech, o životním prostředí, o stupních znečištění pražských parků.

Děti si toho z projektu odnesly opravdu hodně, často o něm mluví, zajímá je další bádání, které bychom mohli podniknout. Děkujeme tedy za možnost účasti a rádi se zúčastníme i příště 🙂