logo MDK

Zkouška vsakování na různých typech povrchů

22. 5. 2019

Žáci pod vedením vyučujícího provedli několik pokusů vsakování vody. Pokusy prováděli na těchto typech povrchů: asfalt, beton, půda s trávou a písek.

I když první pokus na asfaltu se jim nepovedl, špatně válec utěsnili, další pokusy už byly úspěšné.


Galerie