ZŠ Korunovační

Ulice:Korunovační 164/8

Měst. část:Praha 7-Bubeneč

PSČ:170 00

Webové stránky: http://korunka.org

Základní škola Praha 7, Korunovační 8 je v současnosti spádovou školou pro oblast horní Letné. Patří mezi menší pražské školy, což umožňuje vytvářet bezpečné a pozitivní klima, individuální péči o děti nadané a integraci dětí s dílčím výukovým oslabením. Cíleně rozvíjíme kulturnost a tvořivost žáků při vědomí toho, že právě toto jsou nedílné složky vzdělávání. Snažíme se pochopit a v praxi uplatňovat Komenského celistvý pohled na člověka, který má své přirozené potřeby a zájmy a který je v příznivém prostředí schopný mohutného seberozvoje v souladu s přírodou. Vytváříme svou prestiž každodenní poctivou prací, budováním dobrých vztahů s rodičovskou veřejností, přiměřenými nároky na děti současně s cíleným rozvojem tvořivosti a kulturnosti, pečlivým vyvažováním aktivit výukových, osobnostně rozvíjejících, relaxačních.

 

Projektu se zúčastní školní družina pod vedením D. Mikešové a E. Masarykové, třídy Montessori 2. C pod vedením B. Černé a 3. C pod vedením I. Schmittové a 2. stupeň šesté třídy A, B. pod vedením D. Mikešové za podpory vedení školy: pana ředitele T. Komrsky a paní zástupkyně R. Václavíkové.