ZŠ Lyčkovo náměstí

Ulice:Lyčkovo nám. 6

Měst. část:Praha 8-Karlín

PSČ:186 00

Smysluplná škola
V příjemné pracovní a tvořivé atmosféře moderními metodami smysluplně vzdělávat, rozvíjet osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximálně možnou úroveň. Smysluplné vzdělávání a rozvíjení osobnosti všech žáků je založeno na třech pilířích.
1. Smysluplný obsah vzdělávání a rozvoj osobnosti
2. Smysluplné činnosti v době vyučování a ve volném čase
3. Smysluplné vztahy

Do projektu mikroklima v okolí školy jsou pod vedením Mgr. Jana Kubáta zapojeny 8. a 9. ročníky za podpory vedení školy, paní zástupkyně Mgr. Lubomiry Predmerské a pana ředitele Mgr. Jana Kordy.