Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Ulice:Mendelova 550/2

Měst. část:Praha 4

PSČ:149 00

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 se nachází v příjemném a klidném prostředí v blízkosti Hostivařského lesoparku a Hostivařské přehrady.

Škola je bezbariérová, prosvětlená, barevně harmonicky laděná. V každém patře se nachází relaxační koutek, oddychová zóna pro žáky.

Cílem vzdělávání žáků naší školy je nacházet cestu ke každému žáku.

Podporujeme rovné šance dětí na vzdělávání.

Máme radost z každého úspěchu našich žáků.

Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, jsou našimi pomocníky a poradci.

V naší škole kombinujeme mnoho způsobů, metod a forem práce při vzdělávání a výchově žáků. Netradiční rozmístění lavic ve třídě je podmínkou kooperativního učení. Využíváme však i další způsoby vyučování.

Nedílnou součástí vzdělávání jsou projektové dny, kurzy, školní pobyty v přírodě a činnosti k získání praktických zkušeností.

Naše škola se pravidelně zapojuje do různých projektů a soutěží. S organizací ČSOP Koniklec, p.s. budeme v letošním roce spolupracovat poprvé.

Do projektu se zapojily čtyři třídy:

Třídy V. C a VI. A se budou zabývat problematikou veřejného prostoru v okolí školy.

Třídy V. A a V. B se zúčastní projektu věnovanému mikroklimatu v okolí školy