logo MDK
Ovzduší

Ovzduší


Výzkum prašnosti ovzduší – 5.A, 5.B

1. 5. 2019

První polovinu misek s krémem jsme umístili na vytipovanou lokalitu v okolí silnice mezi stanicí metra Háje a zastávkou Horčičkova. Druhou polovinu pak do zeleně v okolí školy.

Zjištění:

  • Rozdíl mezi miskami byl na první pohled patrný. Miska umístěná mezi proudy silnice byla nejvíce znečištěna malými prachovými částicemi.
  • Problémem se ukázalo znečištění krému napadanými kousky kůry, větvičkami, atd., protože bylo obtížné určit znečištění prachem.

Všechna zjištění jsme doplnili do pracovních listů a vyplnili i křížovku s pojmy.

 


Galerie