logo MDK
Zeleň

Zeleň


Měření teploty a vlhkosti – 5.A, 5.B

25. 6. 2019

V části Zeleň jsme si ověřili, že zeleň ve městě příznivě ovlivňuje mikroklima.

Provedli jsme měření v blízkosti přírodní nádrže Hostivař, v zeleni v okolí školy a na betonovém povrchu mezi školou a problematickou lokalitou. Součástí práce bylo i vyplnění pracovního listu, kde jsme upřesnili sledovaná data a ověřili porozumění celému problému a následná osmisměrka.

Závěr: Téměř všechny skupiny mohly pozorovat rozdíl v teplotě a vlhkosti na přírodních površích a na betonu.


Galerie