logo MDK
Ovzduší

Ovzduší


Měření dopravního zatížení místa

29. 4. 2024

Třídy 5.B a 5.D se zúčastnily měření – počítání aut. Vybrali jsme si komunikace blízko školy. Žáci počítali, kolik je aut s 1 osobou, se 2 osobami atd., čárkovali na papír. Potom ve třídě vše spočítali a zapsali do tabulky.


Galerie

Pátrání po stromových lišejnících

4. 3. 2024

Žáci 5.B a 5.D se zúčastnili akce „Pátrání po stromových lišejnících“ spolu s lektorkou. Bylo očíslováno 20 stromů a pomocí lupy pozorovali lišejníky na stromech v blízkosti školy. Zapisovali výsledky do pracovního listu, ve třídě jsme ještě pracovní listy doplnili.  Zjistili jsme, že mnohé druhy lišejníků jsou bioindikátory čistoty ovzduší.


Galerie

Měření prašnosti ovzduší

4. 3. 2024

Misky jsme instalovali 26.1. 2024, vzorky jsme vybírali 1.2.2024. Každá skupina si zvolila lokalitu, kam děti misky umístily. Pracovní list č. 3 jsme vyplnili společně v hodině přírodovědy. Shodli jsme se na tom, že prach je hlavně produkován auty a dopravou a kouřem z komínů.


Galerie