logo MDK
Ovzduší

Ovzduší


Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení

13. 6. 2019

Pokusy ukázaly prokazatelně vyšší prašnost v blízkém okolí dálnice a ulice Michelská než na školní zahradě.

Navrhovaná opatření – vysadit více stromů, zejména v okolí zastávky Hadovitá (směr Budějovická a Kačerov) v nedávné době poražené vzrostlé stromy nahradit nově vysazenými alespoň ve stejném lépe ještě ve  vyšším počtu.


Hlavní škodliviny v pražském ovzduší

31. 5. 2019

Žáci si zopakovali co znamená pojem atmosféra a jaké jsou její složky. Také si připomněli, které složky atmosféry jsou pro naše zdraví škodlivé. A jak mohou působit na naše tělo.

Dále si připomněli jaké škodliviny se zachytily v krému v předchozím pokusu.

Vyplnili pracovní list.

Následně sestavili rozstříhaný text a vyplnili křížovku. A ujasnili si pojem emise a imise a bioindikátor.


Galerie

Soubory

Měření prašnosti ovzduší pomocí krému

27. 5. 2019

Žáci pod vedením své učitelky umístili misky s krémem na problematické lokality i do zahrady školy (kontrolní lokalita).

Po šesti dnech žáci misky z lokalit vyzvedli.

Následně vyhodnotili výsledky. Krémy umístěné u dálničního nájezdu byly nejtmavší, ve školní zahradě obsahovaly méně usazenin. Na jednotlivých stanovištích vždy více misek různě daleko od komunikace. I tam byly patrné rozdíly.

V krému žáci identifikovali: prach, pyl, drobná hmyz, roztoči – pozorováno lupou a binolupou.

Během školy v přírodě – Mozolov, žáci umístili ještě jednu misku, ta po vyzvednutí obsahovala nejméně usazenin – krém byl nejčistčí.


Galerie