logo MDK
Voda

Voda


Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení

29. 5. 2019

Žáci si pro lepší přehlednost vyrobili velký plakát, kam zapsali a nalepily veškeré získané informace. Následně diskutovali o tom, co by bylo možné zlepšit v okolí naší školy.


Galerie

Vodní cyklus v městské krajině

27. 5. 2019

Žáci se seznámily s pojmy malý a velký vodní cyklus. Následně si zahráli hru Cesta kapky. Díky níž si zopakovali příčiny a důsledky narušení malého vodního cyklu v městské krajině. Následně byli seznámeni s pojmem zelená střecha a snažili se vysvětlit jaké jsou její výhody.


Galerie

Zkouška vsakování na různých typech povrchů

22. 5. 2019

Žáci pod vedením vyučujícího provedli několik pokusů vsakování vody. Pokusy prováděli na těchto typech povrchů: asfalt, beton, půda s trávou a písek.

I když první pokus na asfaltu se jim nepovedl, špatně válec utěsnili, další pokusy už byly úspěšné.


Galerie