logo MDK
Zkoumané lokality

Zkoumané lokality


Vytipování problematické lokality

15. 5. 2019

Žáci společně s učiteli provedli vytipování problematické lokality.

Po poradě z vyučujícími byly vybrány 2 nejvíce problematické lokality v okolí naší škole. Jednou z nich je dálniční nájezd u ulice 5. května a druhá velká křižovatka ulic Michelská, Nuselská a U plynárny.

Kontrolní lokalitou jsme zvolili rozsáhlou školní zahradu.


Galerie

Dotazníkové šetření

15. 5. 2019

Žákům byly rozdány dotazníky a byl jim zadán úkol, aby oslovili své rodiče, případně prarodiče, známé a sousedy, kteří žijí v blízkosti školy, zda by jim dotazník pomohli vyplnit.

Následně je přinesli do školy. Dotazníky ze všech tří skupin (tříd) byly následně posouzeny.


Vyplnění dotazníků

15. 5. 2019

Třídy 6.A, 6.C a žáci přírodopisných praktik 7. ročníku, postupně vyplnili dotazníky v počítačové učebně.

Následně se seznámili s tématem a náplní projektu Mikroklima okolí školy. A ujasnili si pojmy klima a mikroklima.


Galerie